Thông báo chuyển website

Vì một vài bất tiện ở website cũ là meoluoiteam.wordpress.com, nhóm sẽ chuyển sang website mới là meoluoiteam.com. Mình sẽ không xoá website này, nhưng tất cả các truyện mới đều sẽ không được cập nhật ở đây. Mọi người nhớ sang nhà mới theo dõi nhóm nhé!

Xin chân thành cảm ơn,

Lười.