[SA] MIJIKA NA KOI DATO OMOU KEDO

Mijika na Koi Dato Omou Kedo

img_8506

Các tên khác: 恋爱就在隔壁; 身近な恋だと思うけど

Tác giả: Kinoshita Keiko

Thể loại: Lãng mạn, Slice of Life

Scanlation Group: justpeachyicedtea

Vietnamese Translation: Mèo Lười Team

Truyện dịch đã có sự cho phép của nhóm Scan, vui lòng không RE-UP khi chưa có sự cho phép.

~Hãy ủng hộ tác giả nếu có điều kiện~

Mục Lục

Chap 1

Chap 2

One thought on “[SA] MIJIKA NA KOI DATO OMOU KEDO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s